Knipbehandelingen Prijs
Knippen Dame (+ drogen) €36,30
Knippen binnen 3 weken €25,50
Knippen Heer €34,30
Heer Tondeuze (heel hoofd) €22,30
Knippen jeugd t/m 21 jaar €31,00
Knippen Kind t/m 11 jaar (zonder wassen) €25,95
Knippen Kind t/m 2 jaar (zonder wassen) €18,45
Knippen Baard + Snor €18,25
Combinatiebehandelingen Prijs
Knippen, Verving (uitgroei) v.a. €79,65
Knippen, Spoeling v.a. €73,25
Knippen, Coupe Soleil €78,35
Knippen, Folie’s heel hoofd v.a. €114,20
Knippen, Model Föhnen/Watergolven v.a. €66,35
Knippen, Permanent v.a. €108,30
Knippen, Permanent en Model Föhnen/Watergolven v.a. €125,35
Kleurbehandelingen Prijs
Verving (uitgroei) v.a. €50,15
Spoeling v.a. €43,35
Coupe Soleil €47,40
Folie’s per stuk €4
Stylingsbehandelingen Prijs
Model Föhnen/Watergolven v.a. €37,30